Kiropraktik

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som innehåller diagnostik, behandling och rehabilitering av smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten.

Ett besök hos kiropraktorn inleds med en omfattande medicinsk undersökning och samtal om patientens sjukdomshistoria. Vidare gör kiropraktorn en bedömning om ytterligare undersökningar eller hänvisningar till annan vårdgivare behövs och därefter inleds behandling och rehabilitering. Kiropraktorn använder sig främst av HVLA-manipulation för att minska smärta samt förbättra rörelse och funktion.

Det finns ett samspel mellan nervsystemet som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik.